Начална страница

Всички служители на университета имат достъп до документите от СУК посредством trakia-uni.bg акаунтите сиТракийски университет прилага Система за управление на качеството (СУК) по отношение на всички свои дейности. СУК е разработена в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001.

В този сайт се публикуват списъците с актулните издания на всички документи - вътрешните документи от СУК и външни нормативни документи.

За студентите:
Тук не се публикуват учебни програми, разписания и конспекти. Обърнете се към преподавателите по съответните дисциплини за да Ви ги предоставят.
Оттук може да изтеглите само някои празни бланки, които се използват в учебния процес.Документите от Системата за управление на качеството на Тракийски университет са с ограничен достъп в рамките на университета. За по-добро виждане на документите ползвайте един от следните web-браузъри:


                      
     
               
                     
                                                                          Google Chrome                            Mozilla Firefox                                               Opera


Документите не се виждат и изтеглят добре със по-старите версии на Internet Explorer


Към Списъка на документите от Системата за управление на качеството в ТрУ


Освен от този сайт, може да прегледате и изтеглите всички документи, които ви касаят, и до които имате право на достъп от папка (колекция документи) TrU - ISO 9001 от тук.


Всякакви въпроси може да задавате на:
contact@unisz-iso.org
Подстраници (1): Искане за достъп