Отговорности

Със заповед на Ректора № 886 са определени комисии, отговарящи за въвеждането на СУК в Тракийски университет
Comments