Речник

Термините, свързани с понятието за качество и системите за управление на качеството са определени в стандарта
ISO 9000: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary
Ċ
Miro Karabaliev,
18.01.2012 г., 6:46
Comments