Съобщения

Обновен списък на Нормативните документи

публикувано 26.04.2013 г., 3:31 от Miro Karabaliev

На сайта е публикуван списък на Нормативните документи, от който можете да получите бърз достъп до последните версии на законите и другите нормативни актове.Конкурс за научни проекти в ТрУ - 2013 г.

публикувано 6.02.2013 г., 0:29 от Представител на Ръководството   [ актуализирано 6.02.2013 г., 0:33 ]

Правилата за участие и оценяване на предложенията за проекти може да изтеглите от официалния сайт на Тракийски университет

Формулярите за кандидатстване са прикачени и по-долу тук.
Освен формулярите е приложена и една допълнителна таблица, която може да ползвате по ваше усмотрение.

(Може да изтеглите файловете с помощта на "стрелките" в ляво от заглавията им.)

1-2 of 2