Конкурс за научни проекти в ТрУ - 2013 г.

публикувано 6.02.2013 г., 0:29 от Представител на Ръководството   [ актуализирано 6.02.2013 г., 0:33 ]
Правилата за участие и оценяване на предложенията за проекти може да изтеглите от официалния сайт на Тракийски университет

Формулярите за кандидатстване са прикачени и по-долу тук.
Освен формулярите е приложена и една допълнителна таблица, която може да ползвате по ваше усмотрение.

(Може да изтеглите файловете с помощта на "стрелките" в ляво от заглавията им.)
ĉ
Представител на Ръководството,
6.02.2013 г., 1:37
ĉ
Представител на Ръководството,
6.02.2013 г., 1:37
ĉ
Представител на Ръководството,
6.02.2013 г., 1:37
Comments